Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Dương Kỳ Hiệp

Huyện Long Phú - Sóc Trăng
stg-longphu-thcsduongkyhiep@edu.viettel.vn